Minska din stress med färre siffror – 5 egna exempel