välbefinnande

Gratis är gott

Stillhet. Svag morgonsol i horisonten. Frost i gräset och blod som pumpas ut hela kroppen när…

Dagens citat

”Your greatest glory is not in never falling, but in rising every time you fall”…